Norm

NEN 3835:1991 nl

Mortels voor metselwerk van stenen, blokken of elementen van baksteen, kalkzandsteen, beton en gasbeton

  • Deze norm is ingetrokken sinds 05-10-2006

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 16
Gepubliceerd op 01-05-1991
Taal Nederlands
De eerste druk van deze norm is verschenen in december 1985. In de eerste druk van NEN 3835 werd binnen de grenswaarden voor de korrelgraderingen van het zand voor metselmortels een zogenaamd aanbevolen gebied onderscheiden. Voor bepaalde morteltypen werd gebruik van zand met een korrelgradering binnen dit gebied voorgeschreven. Het niet algemeen eenvoudig verkrijgbaar zijn van dit zand en de wenselijkheid in bepaalde gevallen, mede ter verbetering van de kwaliteit, voor deze morteltypen juist zand voor te schrijven met een korrelverdeling buiten dit aanbevolen gebied is aanleiding geweest voor een heroverweging van de korrelgraderingseisen. Deze hebben geleid tot de wijzigingen die in deze tweede druk zijn opgenomen. Deze norm behandelt de volgende onderwerpen betreffende metselmortels: - grondstoffen en de daaraan te stellen eisen; - indeling in morteltypen en -soorten; - aan mortels te stellen eisen; - regels voor de uitvoering; - keuring; - beproevingsmethoden. De norm is bedoeld om te worden toegepast op metselmortels, die worden gebruikt voor alle soorten van uit metselwerk te vervaardigen bouwconstructies en die zijn samengesteld uit cement of cement en luchtkalk of andere hydraulische bindmiddelen, in combinatie met zand en water, al dan niet onder toevoeging van hulpstoffen.

Details

ICS-code 91.100.10
Nederlandse titel Mortels voor metselwerk van stenen, blokken of elementen van baksteen, kalkzandsteen, beton en gasbeton
Engelse titel Mortars for masonrywork of bricks, blocks or elements of fired clay, calcium silicate, concrete and aerated concrete

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen