Norm

NEN 3859:2012 nl

Tuinbouwkassen: Ontwerp en constructie - Tuinbouwkassen voor de commerciële productie van planten en gewassen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-03-2020

66,00 71,94 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 90
Gepubliceerd op 01-09-2012
Taal Nederlands
Deze norm geeft eisen voor de sterkte, stijfheid en stabiliteit en duurzaamheid voor de nieuwbouw van lichte industriefuncties zijnde tuinbouwkassen voor de commerciële productie van planten en gewassen, onafhankelijk van het materiaal, inclusief de fundering. Tevens beschrijft de norm de bepalingsmethoden waarmee kan worden getoetst of aan de eisen is voldaan. Het toepassingsgebied van lichte industriefuncties zijnde tuinbouwkassen (in het vervolg van deze norm te noemen “tuinbouwkassen”) is uitsluitend voor productiedoeleinden, waarbij het aantal personen binnen beperkt blijft tot lage niveaus met betrekking tot het aantal van bevoegd personeel. Dit zoals aangegeven in tabel NB.1 van NEN-EN 1990/NB. Aspecten met betrekking tot brandwerendheid zijn niet in deze norm opgenomen. Deze norm geeft bepalingen voor het ontwerp en de constructie van tuinbouwkassen voor de commerciële productie van planten en gewassen waarbij, als deze norm wordt gevolgd, wordt voldaan aan NEN-EN 1990. In Bouwbesluit 2012 wordt NEN 3859 niet (direct) aangewezen. Bouwbesluit 2012 verwijst naar Eurocodes en als is voldaan aan NEN-EN 1990 is voldaan aan het Bouwbesluit 2012 betreffende constructieve veiligheid, zo blijkt uit dat besluit. Voor tuinbouwkassen wordt gebruik gemaakt van Eurocodes waarbij in het bijzonder voor wind en sneeuw de bepalingen nader zijn ingevuld. Deze bepalingen zijn uitgewerkt in de normatieve bijlagen B “Windbelasting” en C “Sneeuwbelasting”. Tevens is NEN 3859 aangepast in de lijn van de methodiek en symbolen zoals gebruikt in de Eurocodes. “Tuinbouwkassen” zijn uit het toepassingsgebied van NEN 2608 weggelaten omdat het om een specifieke toepassing van constructief glas gaat. In NEN 3859 zijn om die reden ook de bepalingen voor glas opgenomen in bijlage A “Berekeningsmethode voor omhullingsmaterialen (glas)”. Uitgangspunt bij de dimensionering van tuinbouwkassen met starre omhulling zijn de voorwaarden in de hoofdstukken 8, 9, 10 en 12 (toleranties, duurzaamheid, verplaatsingen en vervormingen). Omdat het Bouwbesluit 2012 geen eisen stelt aan de bruikbaarheidsgrenstoestand, zijn deze eisen opgenomen als voorwaarden bij de controle van de uiterste grenstoestand. De constructieberekening van de tuinbouwkas volgens deze norm is alleen geldig, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Details

ICS-code 65.040.30
91.080.01
Nederlandse titel Tuinbouwkassen: Ontwerp en constructie - Tuinbouwkassen voor de commerciële productie van planten en gewassen
Engelse titel Greenhouses: Design and construction - Commercial production greenhouses
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen