Norm

NEN 4400-1:2005 Ontw. nl

Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling op afdracht van belastingen en sociale lasten en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland - Deel 1: In Nederland gevestigde ondernemingen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2006

29,20

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 31
Gepubliceerd op 01-09-2005
Taal Nederlands
Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming/(onder)aannemer om vast te stellen dat deze zó is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn: de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale premies, het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Details

ICS-code 03.040
Nederlandse titel Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling op afdracht van belastingen en sociale lasten en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland - Deel 1: In Nederland gevestigde ondernemingen
Engelse titel Temporary work businesses and (sub)contractors - Requirements and assessment of payment of taxes and social insurance premium and the legitimacy of employment in the Netherlands - Part 1: Companies established in the Netherlands
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen