Norm

NEN 4400-1:2006 nl

Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling op afdracht van belastingen en sociale lasten en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland - Deel 1: In Nederland gevestigde ondernemingen

Volledig inclusief:

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-06-2010

52,00 56,68 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 40
Gepubliceerd op 01-05-2006
Taal Nederlands
Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming/(onder)aannemer om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn: de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en socialeverzekeringspremies, het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. De norm is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van belastingen en socialeverzekeringspremies en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Details

ICS-code 03.040
3.040
Nederlandse titel Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling op afdracht van belastingen en sociale lasten en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland - Deel 1: In Nederland gevestigde ondernemingen
Engelse titel Temporary work businesses and (sub)contractors - Requirements and assessment of payment of taxes and social insurance premium and the legitimacy of employment in the Netherlands - Part 1: Companies established in the Netherlands
Vervangt
Wordt vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen