Norm

NEN 4400-1:2010 nl

Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid - Deel 1: Eisen aan in Nederland gevestigde ondernemingen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-11-2017

49,00 53,41 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 42
Gepubliceerd op 01-06-2010
Taal Nederlands
Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico beperken dat de onderneming: - geen tijdige, juiste en volledige afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting heeft verzorgd; - gebruikmaakt van werknemers die niet gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid, wier identiteit niet is vastgesteld dan wel die een valse identiteit hebben aangenomen. De norm is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland. Met behulp van deze norm kan de desbetreffende onderneming zichzelf organiseren om het doel van deze norm te bereiken en dat door externe beoordeling aantoonbaar te maken.

Details

ICS-code 03.040
3.040
Nederlandse titel Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid - Deel 1: Eisen aan in Nederland gevestigde ondernemingen
Engelse titel Temporary work businesses and (sub)contractors - Requirements on and obligations related to labour - Part 1: Requirements on companies established in the Netherlands
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen