Norm

NEN 4400-1:2017 nl

Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid - Deel 1: Eisen aan in Nederland gevestigde ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen)

58,00 63,22 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 58
Gepubliceerd op 01-11-2017
Taal Nederlands
NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen, en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

Details

ICS-code 03.040
3.040
Nederlandse titel Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid - Deel 1: Eisen aan in Nederland gevestigde ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen)
Engelse titel Temporary work businesses and (sub)contractors - Requirements on and assessment of obligations related to labour - Part 1: Requirements on companies that are established in the Netherlands (natural and legal)
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen