Norm

NEN 4400-2:2007 Ontw. nl

Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling op afdracht van belastingen en sociale lasten en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland - Deel 2: Buiten Nederland gevestigde ondernemingen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 23-09-2008

36,24 43,85 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 44
Gepubliceerd op 01-11-2007
Taal Nederlands
Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een buiten Nederland gevestigde onderneming die arbeiders ter beschikking stelt om onder toezicht of leiding van een derde te werken en voor het toetsen en beoordelen van een buiten Nederland gevestigde (onder)aannemer om vast te stellen dat deze zó is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn: -de aangifte en afdracht van in Nederland verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico beperken dat de onderneming: geen tijdige, juiste en volledige afdracht van in Nederland verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting heeft verzorgd; - gebruikmaakt van werknemers die niet zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland, waarvan de identiteit niet is vastgesteld dan wel die een valse identiteit hebben aangenomen. De norm is van toepassing op buiten Nederland gevestigde (onder)aannemers die in Nederland werkzaamheden in opdracht uitvoeren, alsmede buiten Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen. De norm heeft tot doel de opdrachtgevers van deze ondernemingen zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van de in Nederland verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland. Met behulp van deze norm kan de desbetreffende onderneming zichzelf organiseren om het doel van deze norm te bereiken en dat door externe beoordeling aantoonbaar te maken.

Details

ICS-code 3.040
Nederlandse titel Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling op afdracht van belastingen en sociale lasten en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland - Deel 2: Buiten Nederland gevestigde ondernemingen
Engelse titel Temporary work businesses and (sub)contractors - Requirements and assessment of payment of taxes and social insurance premium and the legitimacy of employment in the Netherlands - Part 1: Companies established abroad

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen