Aanvulling

NEN 5077:1991/A1:1997 nl

Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installaties

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-03-2002

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 12
Commissie Geluidwering in gebouwen
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
In dit wijzingingsblad voor NEN 5077 is het correctieblad van maart 1992 opgenomen. De daaruit overgenomen correcties zijn in de marge gemerkt met (C1). Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 5077 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met een toevoeging van een paragraaf "Normatieve verwijzingen" aan het hoofdstuk "Onderwerp en toepassingsgebied", een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage D is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinning vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 17.140.01
91.120.20
Nederlandse titel Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
Engelse titel Noise control in buildings - Determination methods for performances concerning airborne sound insulation, impact sound insulation, sound proofing of partitions and sound levels caused by technical services
Wordt vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen