Aanvulling

NEN 5117:1991/A1:1997 nl

Geotechniek - Bepaling van de schuifweerstands- en vervormingsparameters van grond - Triaxiaalproef

Optioneel verkrijgbaar met:

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 4
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
In dit wijzigingsblad voor NEN 2686 is het correctieblad van april 1991 opgenomen. De daaruit overgenomen correcties zijn in de marge gemerkt met (C1). Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 5117 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke Dnderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met de toevoeging van een hoofdstuk "Normatieve verwijzingen" een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage C is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinning vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 93.020
Nederlandse titel Geotechniek - Bepaling van de schuifweerstands- en vervormingsparameters van grond - Triaxiaalproef
Engelse titel Geotechnics - Determination of shear resistance and deformation parameters of soil - Triaxial test
Vervangt
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen