Aanvulling

NEN 5118:1991/A1:1997 nl

Geotechniek - Bepaling van de één-dimensionale samendrukkingseigenschappen van de grond

Optioneel verkrijgbaar met:

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 4
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 5118 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met invoegen van een hoofdstuk "Normatieve verwijzingen" een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage B is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinning vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 93.020
Nederlandse titel Geotechniek - Bepaling van de één-dimensionale samendrukkingseigenschappen van de grond
Engelse titel Geotechnics - Determination of the one-dimensional consolidation properties of soil
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen