Norm

NEN 5128:1994 nl

Energieprestatie van woningen en woongebouwen - Bepalingsmethode

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-1998

57,00 68,97 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie Klimaatbeheersing in gebouwen
Gepubliceerd op 01-09-1994
Taal Nederlands
Deze norm geeft termen, definities en een bepalingsmethode voor de energieprestatie van een woning of logiesverblijf. Daarmee is bedoeld een instrument te geven voor de integrale beoordeling van energiezuinigheid ten aanzien van ruimte- en tapwaterverwarming van woningen en logiesverblijven, zoals beoogd in het Nationaal Milieubeleidsplan-plus. Door het stellen van een integrale eis aan de energieprestatie van een woning in de bouwregelgeving wordt aan de ontwerper de mogelijkheid gegeven in een economische afweging de keuzen te maken om met optimale inzet van middelen de energiezuinigheid te realiseren. Bij het opstellen van de norm is rekening gehouden met de specifieke aspecten die voortvloeien uit de invoering van het Bouwbesluit. Bij de ontwikkeling van dit normontwerp is zoveel mogelijk gesteund op Ontwerp NEN-EN 832 voor de bepaling van de energieprestatie van woningen. Om inpassing in de Nederlandse regelgeving mogelijk te maken wijkt deze norm hier en daar af van Ontwerp NEN-EN 832. Dit betreft met name die onderdelen waarvoor een meer uitgewerkte en eenduidige bepalingsmethode nodig was. Deze norm valt met ingang van 1 okt. 1995 hoogst waarschijnlijk onder het Bouwbesluit.

Details

ICS-code 91.120.10
Nederlandse titel Energieprestatie van woningen en woongebouwen - Bepalingsmethode
Engelse titel Energy performance of dwellings and residential buildings - Determination method

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen