Aanvulling

NEN 5128:1994/A2:1997 nl

Energieprestatie van woningen en woongebouwen - Bepalingsmethode

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-1998

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie Klimaatbeheersing in gebouwen
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
In dit wijzigingsblad voor NEN 5128 is het wijzigingsblad van januari 1995 opgenomen. De daaruit overgenomen wijzigingen zijn in de marge gemerkt met (C1). Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 5128 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn enkele aanpassingen opgenomen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met herformulering van het hoofdstuk "Normatieve verwijzingen" een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage F is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinning vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 91.120.10
Nederlandse titel Energieprestatie van woningen en woongebouwen - Bepalingsmethode
Engelse titel Energy performance of dwellings and residential buildings - Determination method

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen