Norm

NEN 5138:2004 nl

Warmteterugwinning in gebouwen - Bepalingsmethoden voor energetisch rendement van warmteterugwinapparaten voor individuele ventilatiesystemen

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 34
Gepubliceerd op 01-12-2004
Taal Nederlands
Deze norm legt een methode vast voor de bepaling van het rendement van warmteterugwinapparaten, die worden toegepast in gebalanceerde ventilatiesystemen gedurende het stookseizoen, voor: de bepaling van de energieprestatie van woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen; een verder gaande vergelijking van de energetische prestaties van toestellen. Daartoe vindt een bepaling van een jaargebruiksrendement van toestellen plaats op grond van verschillende lucht- en bedrijfscondities die optreden tijdens een stookseizoen. OPMERKING 1. De energieprestatie van woningen en woongebouwen wordt bepaald volgens NEN 5128. OPMERKING 2. De energieprestatie van utiliteitsgebouwen wordt bepaald volgens NEN 2916. De volgende wijzigingen zijn gemaakt op de editie uit 1999: De wijzigingen hebben in het bijzonder betrekking op de wijze waarop het rendement moet worden bepaald en het gebruik van het rendement van het WTW: voor de toepassing van het rendement ten behoeve van energieprestatieberekeningen conform NEN 2916 en NEN 5128 kan worden volstaan met een meting bij één bedrijfsconditie waarbij geen condensatie van waterdamp in de afvoerlucht optreedt; voor een verdergaande vergelijking van de prestaties van toestellen zijn meer metingen nodig om de invloed op het rendement door condensatie en eventuele bevriezing zichtbaar te maken. Een grotere betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de resultaten is verkregen door het aanscherpen van de marges in de bedrijfscondities en door introductie van stabiliteitscriteria waaraan een aantal meetgrootheden moet voldoen om een valide meting te verkrijgen. Daarnaast is het meetonderzoek uitgebreid met een vorstproef waarmee de invloed van de vorstbeveiliging van het WTW op het rendement wordt vastgesteld. De beperking van het vaste luchtdebiet (42 dm3/s) waarbij de meting volgens NEN 5138:1999 moet worden uitgevoerd, is in NEN 5138:2004 vervangen door een nominaal luchtdebiet dat 60 % is van het maximum luchtdebiet dat door de fabrikant van het WTW wordt opgegeven. Voor het uitvoeren van energieberekeningen wordt in deze norm gebruik gemaakt van gegevens uit het Test Reference Year in plaats van het referentiejaar voor buitencondities.

Details

ICS-code 91.140.10
91.140.30
Nederlandse titel Warmteterugwinning in gebouwen - Bepalingsmethoden voor energetisch rendement van warmteterugwinapparaten voor individuele ventilatiesystemen
Engelse titel Heat recovery in buildings - Determination method for the energetic efficiency of heat recovery units for individual ventilation systems
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen