Norm

NEN 5237:1995 nl

Veiligheidsbepalingen voor elektrische schrikdraadinstallaties

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 26
Commissie Installatievoorschriften, lage spanning
Gepubliceerd op 01-04-1995
Taal Nederlands
Elektrische schrikdraadinstallaties zijn niet altijd zo onschuldig als wordt gedacht. Dat is in Nederland onder meer gebleken door een aantal ongevallen, waarbij in de schrikdraad verstrikt vee werd gedood door langdurige inwerking van de elektrische pulsen. Ongevallen zijn slechts te voorkomen door een nauwgezette naleving van de voorschriften. NEN 5237 zal door de Elektrotechnisch Adviseur bij de Arbeidsinspectie worden gehanteerd bij de beoordeling van schrikdraadinstallaties. Deze norm bevat bepalingen voor de installatie, het gebruik en de inspectie van schrikdraadinstallaties zowel binnen als buiten gebouwen. De norm is van toepassing op: a. installaties, aangesloten op een spanninggever gevoed uit een voedingsbron met een toegekende wisselspanning van ten hoogste: 1. 500 V tussen de fasen en 2. 300 V tussen één van de fasen en aarde; b. installaties, aangesloten op een spanninggever gevoed uit een voedingsbron met een toegekende gelijkspanning van ten hoogste 36 V zonder rimpel; c. elektrisch materieel, leidingen en bijbehoren die deel uitmaken van een schrikdraadinstallatie en waarvoor geen norm bestaat of waarop geen normen redelijkerwijs van toepassing kunnen worden verklaard. De norm is niet van toepassing op toestellen die elektrische pulsen afgeven, anders dan spanninggevers, en installaties die daarop zijn aangesloten.

Details

ICS-code 13.260
29.260.10
Nederlandse titel Veiligheidsbepalingen voor elektrische schrikdraadinstallaties
Engelse titel Safety provisions for electric fencing systems

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen