Norm

NEN 5518:1994 nl

Ergonomische criteria voor het ontwerp en de beoordeling van de vrachtwagencabine

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2000

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 36
Gepubliceerd op 01-05-1994
Taal Nederlands
Deze norm geeft functionele eisen voor de afmetingen en de inrichting van vrachtwagencabines vanuit ergonomische uitgangspunten. De norm is bedoeld om te worden toegepast bij het ergonomisch ontwerpen van cabines van de bedrijfswagens in de gewichtsklasse groter dan 3500 kg (categorie├źn N2 en N3). Bovendien kan aan de hand van deze norm een beoordeling van de cabine plaatsvinden voor wat betreft de ergonomische aspecten. De basis voor de norm zijn de taken van de chauffeur voor het rijden, waarbij sturen, bedienen, waarnemen en werkhouding centraal staan. Hierbij is geen specificatie naar categorie├źn van voertuigen. De eisen en wensen voor de bijrijder en of slaapgelegenheid moeten worden toegevoegd indien dit relevant is bij cabines voor internationale transporten. Voor vrachtwagenchauffeurs gaat het hierbij ten eerste om de cabine. Vooral bij langdurige aanwezigheid in de cabine, zoals bij internationale transporten is de cabine ook verblijfsruimte. Vandaar dat aan de cabine van een vrachtwagen een aantal eisen vanuit de mens worden gesteld op het gebiedvan gezondheid, veiligheid en doelmatigheid. Conform de doelstellingen van de arbeidsomstandighedenwet (artikel 3) moet een optimale aanpassing van de werkplek voor de bedoelde werknemer worden nagestreefd. Daartoe moet met de afmetingen van de groep werknemers, de reikwijdten, het zichtbereik, de werkhouding, aspecten van werkomgeving en dergelijke rekening worden gehouden. De huidige stand van de techniek en van de wetenschap op het gebied van de ergonomie maken het nog niet mogelijk om alle ergonomische criteria in concrete, meetbare eisen te formuleren. Criteria die nog niet in fysische grootheden zijn te beschrijven worden als aanbevelingen vermeld. De aanbeveilingen worden met een asterisk(*) gemarkeerd.

Details

ICS-code 13.180
43.080.10
Nederlandse titel Ergonomische criteria voor het ontwerp en de beoordeling van de vrachtwagencabine
Engelse titel Ergonomic requirements for the design and judgement of a truck cabin
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen