Norm

NEN 5624:2009 nl

Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van gras

24,20

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 9
Commissie Radioactiviteit - Toepassing en meten
Gepubliceerd op 01-02-2009
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een methode voor de uitvoering van monsterneming van gras voor radioactiviteitsmetingen. De norm is bedoeld om te worden toegepast op het onderzoek van gras voor radioactiviteitsmetingen en kan worden gebruikt bij het bemonsteren van gras op een of meer weilanden. Het bemonsterde gras kan eventueel na monstervoorbereiding worden gebruikt voor diverse analyses (bijvoorbeeld gammaspectrometrische en nat-radiochemische analyses). Door de intensiteit (dat wil zeggen aantal monsters per gebied) en frequentie van de monsterneming aan te passen kan de methode voor zowel ongevalssituaties als voor achtergrondbewaking worden gebruikt. De gemeten radioactiviteit van het gras kan enerzijds een indicatie geven van de mate waarin bepaalde levensmiddelen (zoals zuivelproducten en vlees) radioactief besmet kunnen raken via de voedselketen en anderzijds een ruwe schatting geven van de totale depositie per oppervlakte eenheid. Voor de monsterbehandeling van gras wordt verwezen naar NVN 5646.

Details

ICS-code 17.240
17.240-10
65.120
Nederlandse titel Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van gras
Engelse titel Radioactivity measurements - Sampling of grass
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen