Norm

NEN 5717:2009 Ontw. nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2009

29,20

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 27
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-02-2009
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek dat voorafgaat aan verkennend onderzoek naar de milieuhygi?nische kwaliteit van de waterbodem en eventueel daaruit vrijkomende baggerspecie. Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het verkennend onderzoek naar de milieuhygi?nische kwaliteit van de waterbodem, door middel van het opvragen van informatie bij de eigenaar, waterbeheerder, vaarwegbeheerder, onderhoudsplichtige, gemeente, het waterschap en andere instanties die van belang kunnen zijn, terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik en het type water. Ook moet het doel van het verkennend onderzoek naar de milieuhygi?nische kwaliteit van de waterbodem worden vastgesteld. Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek voorbereid en wordt de onderzoekshypothese voor het verkennend onderzoek naar de milieuhygi?nische kwaliteit van de waterbodem opgesteld. Ook worden de resultaten van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het verkennend onderzoek naar de milieuhygi?nische kwaliteit van de waterbodem. Deze norm is niet geschikt voor (voor)onderzoek naar het voorkomen van asbest in de waterbodem. Voor (voor)onderzoek naar het voorkomen van asbest in de waterbodem wordt verwezen naar NTA 5727.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek
Engelse titel Soil - Sediment - Strategy for the preliminary study for exploratory andmain survey
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen