Norm

NEN 5717:2009 nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2017

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 24
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-11-2009
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek dat voorafgaat aan verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en eventueel daaruit vrijkomende baggerspecie. Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem, door middel van het opvragen van informatie bij de eigenaar, waterbeheerder, vaarwegbeheerder, onderhoudsplichtige, gemeente, het waterschap en andere instanties die van belang kunnen zijn, en het verrichten van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik en het type water. Ook moet het doel van het verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem worden vastgesteld. Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek voorbereid en wordt de onderzoeksinspanning van het verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem bepaald. Ook worden de resultaten van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Deze norm is niet geschikt voor (voor)onderzoek naar het voorkomen van asbest in de waterbodem. Voor (voor)onderzoek naar het voorkomen van asbest in de waterbodem wordt verwezen naar NTA 5727 [2]. Deze norm beschrijft hoe verkennend waterbodemonderzoek moet worden uitgevoerd zodra hiertoe een initiatief is genomen, onafhankelijk van de wettelijke plicht tot het uitvoeren van onderzoek.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek
Engelse titel Soil - Sediment - Strategy for the preliminary study for exploratory and main survey
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen