Norm

NEN 5719:1995 Ontw. nl

Bodem - Voorbehandeling van waterbodems

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-02-1999

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-01-1995
Taal Nederlands
Beschrijft de werkwijze voor de voorbehandeling van waterbodemmonsters. De norm is van toepassing op de bepaling van organische (kool)stof, calciumcarbonaat, lutum, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), minerale olie, organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en met petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX). Uitgangspunt voor de toepasbaarheid is sterke adsorptie aan de waterbodem (verdelingscoëfficient Kbodem/water>10).

Details

ICS-code 13.080.10
Nederlandse titel Bodem - Voorbehandeling van waterbodems
Engelse titel Soil - Preatreatment of watersoil samples

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen