Norm

NEN 5719:1999 nl

Bodem - Voorbehandeling van waterbodemmonsters

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2013

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-02-1999
Taal Nederlands
Beschrijft de werkwijze voor de voorbehandeling van waterbodemmonsters. De norm is van toepassing op de bepaling van organische (kool)stof, calciumcarbonaat, lutum, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), minerale olie, organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en met petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX). Uitgangspunt voor de toepasbaarheid is sterke adsorptie aan de waterbodem (verdelingscoëfficient Kbodem/water>10).

Details

ICS-code 13.080.10
Nederlandse titel Bodem - Voorbehandeling van waterbodemmonsters
Engelse titel Soil - Preatreatment of sediment samples
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen