Norm

NEN 5720:2009 nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie

Volledig inclusief:

41,00

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 34
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-11-2009
Taal Nederlands

NEN 5720:2009 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN shop aanschaffen.

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de waterbodem en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en eventueel daaruit vrijkomende baggerspecie. Deze norm is van toepassing op waterbodemonderzoek in (delen van) oppervlaktewater. In deze norm zijn op hoofdlijnen acht watertypen te onderscheiden: - water met korte baggercyclus; - jachthaven; - strand; - zandwinning; - kribvak; - oevergebied; - overig water, lintvormig; - overig water, niet-lintvormig

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie
Engelse titel Soil quality - Sediments - Strategy for exploratory survey - Investigation of the environmental quality of sediments
Vervangt
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen