Norm

NEN 5720:2009 nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2017

41,00 49,61 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 34
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-11-2009
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de waterbodem en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en eventueel daaruit vrijkomende baggerspecie. Deze norm is van toepassing op waterbodemonderzoek in (delen van) oppervlaktewater. In deze norm zijn op hoofdlijnen acht watertypen te onderscheiden: - water met korte baggercyclus; - jachthaven; - strand; - zandwinning; - kribvak; - oevergebied; - overig water, lintvormig; - overig water, niet-lintvormig

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie
Engelse titel Soil quality - Sediments - Strategy for exploratory survey - Investigation of the environmental quality of sediments
Vervangt
Wordt vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen