Norm

NEN 5737:2009 Ontw. nl

Bodem - Landbodem - Proces van locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2010

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 19
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-09-2009
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een stapsgewijze procedure voor een transparante beoordeling van de gevolgen van stress voor het ecosysteem als gevolg van bodemverontreiniging. De beoordeling kan worden toegepast voor de afweging van de noodzaak en de spoedeisendheid van het treffen van saneringsmaatregelen en de dimensionering ervan (omvang van een eventuele bodemsanering of aangepast bodembeheer). Het proces dat in deze norm wordt beschreven begint bij het besluit over de uitvoering van een risicobeoordeling bij bodemverontreiniging en eindigt bij het besluit om het beoordelingsresultaat in te passen in het bodembeheer. Het beschreven proces is mogelijk ook toepasbaar bij andere stressfactoren, zoals verzuring, bodemverdichting, verzilting, verlies van bodemorganische stof, verlies van biodiversiteit en erosie. Met deze andere toepassingen is echter nog geen ervaring opgedaan.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Landbodem - Proces van locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging
Engelse titel Soil quality - Ecological risk analysis
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen