Norm

NEN 5740:1998 Ontw. nl

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-07-1999

41,00

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 62
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-01-1998
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. Er zijn verschillende aanleidingen voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek. Een overzicht van het toepassingsgebied wordt gegeven in tabel 1. In deze tabel worden ook de bijbehorende onderzoeksdoelstellingen en de afbakeningen van de onderzoekslocatie gegeven. Daarnaast is aangegeven wanneer NEN 5740 respectievelijk moet worden toegepast en màg worden toegepast. De norm is niet van toepassing op onderzoek van waterbodem en niet op onderzoek ter beoordeling van partijen vrijkomende grond. In het kader van de operatie "Bodem-Sanering Bedrijfsterreinen (BSB)", het besluit Verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (AMvB VERBOND", de wet Milieubeheer en het besluit Opslaan in Ondergrondse tanks (BOOT) is toepassing van NEN 5740 verplicht. Deze verplichting geldt veelal ook bij onderzoek in het kader van het verlenen van een bouwwergunning.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek
Engelse titel Soil - Investigation strategy for preliminary site investigation
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen