Norm

NEN 5740:1998 Ontw. nl

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-07-1999

41,00 49,61 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 62
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-01-1998
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De voornorm is van toepassing op verkennend onderzoek van zowel niet-verdachte als verdachte locaties. De voornorm is niet van toepassing op onderzoek van waterbodems. Onder een onderzoeksstrategie wordt in dit verband verstaan de vaststelling van het aantal te nemen monsters, de plaatsen op de locatie waar deze moeten worden opgenomen en de stoffen die in deze monsters moeten worden bepaald. Kern van de in NVN 5740 beschreven werkwijze is dat uitgaande van de in een vooronderzoek verzamelde informatie over het vroegere en huidige gebruik, alsmede de bodemgesteldheid van de te onderzoeken locatie, een hypothese omtrent de bodemverontreinigingssituatie wordt opgesteld.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek
Engelse titel Soil - Investigation strategy for preliminary site investigation
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen