Norm

NEN 5740:1999 2e Ontw. nl

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-1999

46,90

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 88
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-07-1999
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventueel daaruit voorkomende grond. De norm is van toepassing op verkennend onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. De norm bestaat uit een verzameling van onderzoeksstrategieën met elk een specifiek toepassingsgebied. Er zijn verschillende aanleidingen voor het uitvoeden van verkennend bodemonderzoek. Een overzicht van het toepassingsgebied wordt gegeven in tabel 1. In deze tabel worden ook de bijbehorende onderzoeksdoelstellingen en de afbakeningen van de onderzoekslocatie gegeven. Daarnaast is aangegeven wanneer NEN 5740 respectievelijk moet worden toegepast en màg worden toegepast. De norm is niet van toepassing op onderzoek van waterbodems. In het kader van de operatie "BodemSanering Bedrijfsterreinen (BSB)", het besluit Verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (AMvB VERBOND), de wet Milieubeheer en het besluit Opslaan in Ondergrondse tanks (BOOT) is toepassing van NEN 5740 verplicht. Deze verplichting geldt veelal ook bij onderzoek in het kader van het verlenen van een bouwwergunning.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek
Engelse titel Soil - Investigation strategy for preliminary site investigation
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen