Norm

NEN 5740:1999 nl

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiƫnische kwaliteit van bodem en grond

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2009

65,00 78,65 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 83
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-10-1999
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De voornorm is van toepassing op verkennend onderzoek van zowel niet-verdachte als verdachte locaties. De voornorm is niet van toepassing op onderzoek van waterbodems. Onder een onderzoeksstrategie wordt in dit verband verstaan de vaststelling van het aantal te nemen monsters, de plaatsen op de locatie waar deze moeten worden opgenomen en de stoffen die in deze monsters moeten worden bepaald. Kern van de in NVN 5740 beschreven werkwijze is dat uitgaande van de in een vooronderzoek verzamelde informatie over het vroegere en huidige gebruik, alsmede de bodemgesteldheid van de te onderzoeken locatie, een hypothese omtrent de bodemverontreinigingssituatie wordt opgesteld.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiƫnische kwaliteit van bodem en grond
Engelse titel Soil - Investigation strategy for exploratory survey - Investigation of the environmental quality of soil and soil lots
Vervangt
Wordt vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen