Norm

NEN 5740:2009+A1:2016 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond

58,00 63,22 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 61
Commissie Onderzoeksstrategie en veldwerk
Gepubliceerd op 01-04-2016
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (in de rest van het document ‘bodem’ genoemd) en eventueel daaruit vrijkomende grond. De norm is van toepassing op verkennend bodemonderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. De norm bestaat uit een verzameling van onderzoeksstrategieën met elk een specifiek toepassingsgebied. De norm is bedoeld om te worden toegepast bij verkennend bodemonderzoek van bodems in de volgende situaties: - bij de aanvraag van een bouwvergunning in het kader van de Woningwet; - bij oprichting, verandering of beëindiging van een inrichting met bodembedreigende activiteiten (artikel 2.11 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)); - bij oprichting, verandering of beëindiging van een inrichting waartoe een Geïntegreerde preventie en bestrijding bij vervuiling-installatie behoren (artikel 8.1.1 van de Wet milieubeheer) (gpbv-installatie: installatie als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging); - voor de milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit van de bodem en van de toe te passen grond (Regeling bodemkwaliteit artikel 4.3.4) in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (volgens opmerking 3); - onderzoeken in het kader van het landsdekkend beeld inclusief spoedeisende locaties; - bij onderzoek van lijnvormige elementen.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
Engelse titel Soil quality - Strategy for exploratory survey - Investigation of the environmental quality of soil and soil lots
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen