Norm

NEN 5742:2000 Ontw. nl

Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-09-2001

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 6
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-02-2000
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

NEN 5742 beschrijft de monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van de gehalten aan metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken. De monsterneming omvat het uitvoeren van boringen, het nemen van monsters alsmede de verpakking, conservering en het transport naar het laboratorium. De norm is van toepassing op de bemonstering van alle soorten land- en waterbodems ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken
Engelse titel Soil - Sampling of soil and sediments for the determination of metals, inorganic compounds, moderate volatile organic compounds and physico-chemical soil characteristics
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen