Norm

NEN 5744:1991 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-03-2011

16,00 17,44 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-06-1991
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft de monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen in het kader van bodemonderzoek. De monsterneming omvat het uitvoeren van boringen en plaatsen van peilbuizen, het nemen van de grondwatermonsters, het conserveren van de monsters in het veld alsmede de verpakking en het transport naar het laboratorium. Deze norm is van toepassing op het nemen van grondwatermonsters uit peilbuizen ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen.

Details

ICS-code 13.060.45
13.080.05
93.020
Nederlandse titel Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen
Engelse titel Soil - Sampling of groundwater for the determination of metals, inorganic compounds, moderate volatile organic compounds and physico-chemical properties
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen