Norm

NEN 5766:2003 nl

Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek

31,80

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 13
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-08-2003
Taal Nederlands

NEN 5766:2003 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN shop aanschaffen.

De norm beschrijft het plaatsen van peilbuizen in een vooraf gemaakt boorgat of door verdringing door drukken, hameren of trillen al dan niet met gebruikmaking van een 'casing'. De norm is van toepassing bij milieukundig onderzoek in de verzadigde zone van de bodem.

Details

ICS-code 13.080.05
13.080.20
13.080.40
Nederlandse titel Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
Engelse titel Soil - Installation of wells for environmental research
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen