Norm

NEN 5791:1995 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de onverzadigde waterdoorlatendheidskarakteristiek en de waterretentiekarakteristiek met de verdampingsmethode volgens Wind

  • Deze norm is ingetrokken sinds 23-05-2017

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 7
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-08-1995
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft de bepaling van de onverzadigde waterdoorlatendheidkarakteristiek en de waterretentiekarakteristiek (hierna afgekort tot respectievelijk doorlatendheidkarakteristiek en retentiekarakteristiek) in niet-verstoorde grondmonsters met de verdampingsmethode volgens Wind. De norm is van toepassing bij het onderzoek naar de fysische eigenschappen van en transportverschijnselen in de onverzadigde zone van de bodem. Met de methode kan van één grondmonster gelijktijdig de desorptietak van zowel de onverzadigde doorlatendheid- als de retentiekarakteristiek worden bepaald. De methode is bruikbaar voor homogene grondmonsters van grondsoorten die niet of nauwelijks zwellen of krimpen in het drukhoogtetraject van h = 0 tot h = -800 cm. De doorlatendheidskarakteristiek wordt bepaald, afhankelijk van de grondsoort, in het drukhoogtetraject van ongeveer h=-50 cm tot h=-700 cm.

Details

ICS-code 13.080.20
13.080.40
Nederlandse titel Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de onverzadigde waterdoorlatendheidskarakteristiek en de waterretentiekarakteristiek met de verdampingsmethode volgens Wind
Engelse titel Soil - Unsaturated zone - Determination of the unsaturated hydraulic conductivity characteristic and water retention characteristics with Winds evaporation method
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen