Norm

NEN 5878:2006 nl

Milieu - Onderzoek van fysische en chemische parameters in onbekende vaste en vloeibare monstermatrices

  • Deze norm is ingetrokken sinds 10-06-2015

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 23
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-09-2006
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Voorliggende norm is opgesteld om te voorzien in een accrediteerbare werkwijze die hoge mate van zekerheid geeft dat analyses - uitgevoerd volgens dit voorschrift - bij verschillende laboratoria volgens een eenduidige werkwijze tot stand zijn gekomen. Doordat de te gebruiken analysetechniek vrij door het laboratorium mag worden gekozen, zijn verschillen in analyseresultaten door methodebepaalde factoren niet uitgesloten. Deze norm is opgesteld voor het uitvoeren van analyses op fysische en chemische parameters in onbekende vaste en vloeibare monstermatrices. Uitgesloten zijn gasvormige monstermatrices. Deze norm is aanvullend op de criteria die in NEN EN ISO 17025 worden gesteld. Het laboratorium behoort bij toepassing van deze norm tevens te voldoen aan de eisen gesteld in NEN EN ISO 17025 evenals voor de verwante matrices en/of componenten te voldoen aan NEN 7777.

Details

ICS-code 13.030.01
13.040.01
13.060.45
13.080.05
Nederlandse titel Milieu - Onderzoek van fysische en chemische parameters in onbekende vaste en vloeibare monstermatrices
Engelse titel Environment - Investigation of physical and chemical parameters in unknown solid and liquid matrices
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen