Norm

NEN 5897:2014 Ontw. nl

Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat

  • Deze norm is ingetrokken sinds 18-08-2015

41,00

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 68
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-05-2014
Taal Nederlands
NEN 5897 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van vooronderzoek, het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend, nader en partijonderzoek, en de inspectie en monsterneming ten behoeve van de bepaling van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval, bewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. De voorgeschreven werkwijze is geschikt voor het bepalen van het gehalte aan asbest, onafhankelijk van de vraag in welke vorm het asbest aanwezig is. In de norm worden verschillende methoden aangereikt voor het uitvoeren van handhavings- en verificatieonderzoek. De norm is niet primair gericht op productiecontrole van recyclinggranulaat; hiervoor wordt verwezen naar BRL 2506. De methode is geschikt voor de bepaling van het gehalte aan asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat en daarmee vergelijkbare materialen en is zowel van toepassing op partijen aanwezig in depot als op partijen die reeds als fundering of verharding van wegen of terreinen zijn toegepast. Bij onbewerkt bouw- en sloopafval (deeltjesgrootte > 100 mm) kan alleen een schatting worden gemaakt van het gehalte aan asbest. Fijnere graderingen worden als bewerkt of als recyclinggranulaat beschouwd. De norm bevat de volgende onderzoeksmethoden, met toenemende intensiteit respectievelijk detaillering: - een vooronderzoek asbest; - een verkennend onderzoek asbest; - een nader onderzoek asbest. De methoden zijn zo opgezet dat tussentijds kan worden besloten al dan niet verder te onderzoeken, zodat deze opeenvolgend kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kan een onderzoekstraject worden onderbroken indien voortijdig is voldaan aan de onderzoeksvraag. De norm kan worden gebruikt als keuringsprotocol voor depots en partijen met bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat en als onderzoeksprotocol voor verhardingslagen. In de norm is derhalve een tweedeling aangehouden in partijen en terreinen. Ondanks de verschillen in onderzoeksstrategie voor beide typen is de onderzoeksinspanning gelijk. Met deze norm kan een terrein als partij worden onderzocht en andersom. De norm is in principe alleen van toepassing op asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat met een volumepercentage van minder dan 50 % grond, bodem en/of baggerspecie. Voor de bepaling van asbest in grond, bodem en droge baggerspecie met een volumepercentage van minder dan 50 % bodemvreemd materiaal (waaronder bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat) moet in principe NEN 5707 worden gebruikt. In het overgangsgebied waar het volumepercentage ca. 50 % bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat is, is het gebruik van de locatie en/of de herkomst van de partij bepalend. Partijen die zijn gebruikt als verhardingsmateriaal op terreinen moeten volgens NEN 5897 worden onderzocht. NEN 5897 en NEN 5707 zijn zo op elkaar afgestemd dat beide normen kunnen worden toegepast zonder dat dit leidt tot een verschillend onderzoeksresultaat.

Details

ICS-code 13.030.30
Nederlandse titel Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
Engelse titel Investigation and sampling of asbestos in waste materials and demolition waste
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen