Norm

NEN 5905:2005 nl

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor beton"

Volledig inclusief:

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 13
Commissie Korrelvormige materialen voor de bouw
Gepubliceerd op 01-06-2005
Taal Nederlands
Deze norm geeft nadere invulling van NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor beton" voor toeslagmaterialen inclusief vulstof, die als grondstof voor beton in Nederland worden toegepast. NEN-EN 12620 specificeert eigenschappen voor toeslagmaterialen voor beton en verwijst normatief naar Europese normen voor test methoden voor toeslagmaterialen. In de onderhavige norm wordt voor de diverse eigenschappen de keuze van prestatieklassen volgens NEN-EN 12620 voor gebruik in Nederland vastgelegd en hetgebruik van NEN-EN 12620 nader toegelicht. In NEN-EN 12620 wordt in diverse paragrafen opgegegeven dat de betreffende eigenschappen moeten worden bepaald "indien dit vereist is". In de onderhavige norm worden eigenschappen die bepaald moeren worden, aangegeven door middel van de zinsnede: "Paragraaf... van NEN-EN 12620 is van toepassing". Deze norm is evenals de Europese norm van toepassing op toeslagmateriaen en vulstoffen verkregen door het bewerken van natuurlijke, kunstmatig gevormde of rececyclede materialen of mengsels van deze materialen in beton. Deze norm geldt evenals NEN-EN 12620 voor toeslagmaterialen met een droog korrelgewicht van ten minste 2000 Mg/m³ (2000 kg/m³) voor alle betonsoorten en voor beton volgens EN 206-1 en beton dat gebruikt wordt in wegen en andere verhardingen en in geprefabriceerde betonproducten.

Details

ICS-code 91.100.15
91.100.30
Nederlandse titel Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor beton"
Engelse titel Dutch supplement to NEN-EN 12620 "Aggregates for concrete"
Vervangt
Wordt vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen