Aanvulling

NEN 5950:1995/A1:1997 nl

Voorschriften Beton - Technologie (VBT 1995) - Eisen, vervaardiging en keuring

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-11-1999

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 6
Commissie Beton
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 5950 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Los daarvan is 10.5.2.1 voor een daarin geconstateerde onvolkomenheid aangepast. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met een herformulering van het hoofdstuk "Normatieve verwijzingen" een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage A is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinning vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 91.080.40
91.100.30
Nederlandse titel Voorschriften Beton - Technologie (VBT 1995) - Eisen, vervaardiging en keuring
Engelse titel Regulations for concrete - Technology (VBT 1995) - Requirements, production and inspection
Vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen