Norm

NEN 6059-1:2015 nl

Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken

41,00

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 28
Gepubliceerd op 01-02-2015
Taal Nederlands

NEN 6059-1 geeft aanwijzingen voor beoordeling van het actuele brandveiligheidniveau van utiliteitsbouwwerken. Het toepassingsgebied omvat de volgende gebruiksfuncties zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012: celfunctie, bijeenkomstfunctie, logiesfunctie en kantoorfunctie. Voor de bijeenkomstfunctie vallen de subgebruiksfuncties voor het aanschouwen van sport en voor kinderopvang buiten de werking van deze NEN; voor de logiesfunctie vallen de logiesfuncties niet gelegen in logiesgebouwen erbuiten.

Webtool Werken met NEN 6059
Bij deze norm hoort de webtool 'Werken met NEN 6059'. Deze is niet inbegrepen in dit product. Met de webtool kunt u conform de norm NEN 6059 op een gebruiksvriendelijke manier de brandveiligheid van bouwwerken (met kantoor- en bijeenkomstfunctie) beoordelen. Lees meer op www.nen.nl/werkenmetnen6059.

Details

ICS-code 13.220.01
13.220.20
91.040.01
Nederlandse titel Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken
Engelse titel Assessment of fire safety of buildings - Part 1: Initial assessment of fire safety of buildings
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen