Aanvulling

NEN 6065:1991/A1:1997 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 11-10-2017

24,00 26,16 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 6
Commissie Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
NEN 6065 en 6066 zijn vervangen door de teststandaarden (zoals omschreven) in de EN 13501-1. In dit wijzigingsblad voor NEN 6065 is het correctieblad van maart 1992 opgenomen. De daaruit overgenomen correcties zijn in de marge gemerkt met (C1). Heeft tot doel de aansluiting van NEN 6065 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met de toevoeging van een paragraaf "Normatieve verwijzingen" in het hoofdstuk "Onderwerp en toepassingsgebied" een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage B is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 13.220.50
Nederlandse titel Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties)
Engelse titel Determination of the contribution to fire propagation of building products
Vervangt
Wordt aanvulling op

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen