Aanvulling

NEN 6073:1991/A2:2001 nl

Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Houtconstructies

  • Deze norm is ingetrokken sinds 24-05-2005

32,00 34,88 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 14
Commissie TGB Houtconstructies
Gepubliceerd op 01-12-2001
Taal Nederlands
In dit wijzigingsblad voor NEN 6073 is het wijzigingsblad A1 van mei 1997 verwerkt. Deze zijn in de marge aangeduid met [A1]. Ook wordt met dit wijzigingsblad de samenhang tussen (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen, voorheen weergegeven in de normatieve bijlage A, overgebracht naar de nieuw gepubliceerde norm NEN 2000 "Datering en onderlinge samenhang van normen ten behoeve van de bouwregelgeving". it vindt zijn weerslag in bijlage A, waaruit deze verwijzingsinformatie is verwijderd en waarin alleen nog de titels zijn vermeld van de normen en andere publicaties waarna ter informatie is verwezen. De status van bijlage A is hierbij informatief geworden. Hoofdstuk 2 "Normatieve verwijzingen" is voor het bovenstaande aangepast en geeft nu een overzicht van de titels van de normen waarnaar NEN 6073 direct (normatief) verwijst. Zie NEN-EN 1995-1-2

Details

ICS-code 13.220.50
91.080.20
Nederlandse titel Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Houtconstructies
Engelse titel Determination by calculation of the fire resistance of building elements - Timber structures
Vervangt
Vervangen door
Wordt aanvulling op

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen