Aanvulling

NEN 6077:1993/A1:1997 nl

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen voorzien van brandkleppen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2002

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
Heeft tot doel de aansluiting van NEN 6077 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met de toevoeging van een paragraaf "Normatieve verwijzingen" in het hoofdstuk "Onderwerp en toepassingsgebied", een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage B is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 13.220.50
91.140.30
Nederlandse titel Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen voorzien van brandkleppen
Engelse titel Experimental determination of the fire resistance of ventilation ducts with dampers
Vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen