Norm

NEN 6089:2005 2e Ontw. nl

Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een gebouw

  • Deze norm is ingetrokken sinds 13-10-2009

29,64 35,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 33
Gepubliceerd op 01-07-2005
Taal Nederlands
De norm NEN 6089 geeft een methode voor de bepaling van de tijd die nodig is om (delen van) een bouwwerk voldoende snel en veilig te ontruimen. Daarbij spelen de opvangcapaciteit van vloeren, trappen en hellingbanen van een bouwwerk en de doorstroomcapaciteit van ruimten, doorgangen en trappen van het bouwwerk in hun onderlinge samenhang een rol. Om de ontruiming snel en veilig te kunnen laten plaatsvinden, kent de norm bepalingen die regelen dat personen niet te lang in de directe nabijheid van een brandhaard aanwezig behoeven te zijn. De norm kan worden toegepast voor alle in het Bouwbesluit 2003 gedefinieerde gebruiksfuncties, voor zover daaraan eisen ten aanzien van de opvang- en doorstroomcapaciteit zijn gesteld. Gebruikers van de NEN 6089 moeten zich realiseren dat de berekening in deze norm is gebaseerd op een sterk vereenvoudigd model van de werkelijkheid van een gebouwontruiming. Het doel van de berekening is niet om de werkelijke ontruimingstijd te voorspellen, maar uitsluitend om vast te stellen of de bouwkundige kenmerken van het bouwwerk in voldoende mate een veilige ontruiming garanderen. Om zo'n uitspraak te kunnen doen voor een breed scala aan gebouwen met sterk uiteenlopende kenmerken, is de norm vrij complex geworden. Om het gebruik er van te vergemakkelijken is NPR 6080 ontwikkeld: het rekenprogramma voor het uitvoeren van de berekeningen. In het programma kunnen ontruimingsscenario's worden gemodelleerd.

Details

ICS-code 13.220.20
Nederlandse titel Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een gebouw
Engelse titel Determination of the collection capacity and the throughput capacity of circulation spaces
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen