Norm

NEN 6096:1991 nl

Veiligheideisen voor windturbines

  • Deze norm is ingetrokken sinds 21-07-2016

57,35 69,39 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 62
Commissie Windturbines
Gepubliceerd op 01-05-1991
Taal Nederlands
Deze norm bevat eisen voor windturbines met betrekking tot: - elektrotechnische veiligheid; - constructieve veiligheid; - veiligheid tijdens bediening en onderhoud. De norm is van toepassing op fabrieksmatig samengestelde windturbines met horizontale rotor-as en een rotormiddellijn tussen 2 m en 20 m. De norm is echter niet van toepassing op de klassieke Hollandse molen of op de zogenoemde poldermolentjes. Indien kan worden aangetoond dat voor een specifiek ontwerp of voor een specifieke lokatie lagere belastingen van toepassing zijn, is het toelaatbaar deze lagere belastingen te hanteren. Ook is het toegelaten indien de constructor dit bijvoorbeeld in verband met geavanceerde ontwerpen wenselijk acht van de gestelde eisen af te wijken, mits een zelfde veiligheidsniveau gehandhaafd blijft. Voor windturbines met een rotormiddellijn kleiner dan 2 m zullen te zijner tijd andere eisen gelden die echter niet in een norm worden vastgelegd. De veiligheid van windturbines met een rotormiddellijn groter dan 20 m en van eenmalige constructies zal door analyse dienen te worden vastgesteld. In een later stadium zal worden nagegaan in hoeverre deze norm van toepassing is op windturbines met een verticale rotor-as.

Details

ICS-code 27.180
Nederlandse titel Veiligheideisen voor windturbines
Engelse titel Safety requirements for wind generators

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen