Norm

NEN 6406:1990 Ontw. nl

Water - Gaschromatografische bepaling van de gehalten aan een aantal organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's) en polychloorbifenylen (PCB's)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 15-07-1994

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-11-1990
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van de gehalten aan achttien organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's) en zeven polychloorbifenylen (PCB's) in water. De beschreven methode is bedoeld om aan te geven of en in welke mate watermonsters verontreinigd zijn met polychloorbifenylen (PCB's) en individuele organochloorpesticiden. De norm is van toepassing op drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Gehalten vanaf 3 mg/l voor de diverse individuele verbindingen kunnen kwantitatief worden bepaald. Deze grens wordt mede bepaald door het mogelijk voorkomen van verbindingen die bij de gaschromatografische bepaling onvolledig worden gescheiden van de te bepalen verbindingen. De methode is ontwikkeld voor watermonsters met een zwevende stofgehalte kleiner dan 100 mg/l; indien dit hoger is dient een onderscheid gemaakt te worden tussen opgeloste en aan deeltjes geadsorbeerde verbindingen. Voor de analyse van aan zwevende stof en/of slib geadsorbeerde verbindingen dient een ander extractievoorschrift te worden gebruikt.

Details

ICS-code 13.060.50
Nederlandse titel Water - Gaschromatografische bepaling van de gehalten aan een aantal organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's) en polychloorbifenylen (PCB's)
Engelse titel Water - Gaschromatographic determination of the contents of a number of organochloropesticides (OCP's) and polychlorinated biphenyls (PCB's)

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen