Norm

NEN 6432:1993 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur

16,10

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 4
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-09-1993
Taal Nederlands

NEN 6432:1993 nl beschrijft een methode voor de bepaling van het arseengehalte van water met behulp van atomaire absorptiespectrometrie. De norm is van toepassing op waterige oplossingen waaruit deeltjes groter dan 0,45 µm zijn verwijderd. De detectiegrens is afhankelijk van het gebruikte toestel;in het algemeen kunnen arseengehalten vanaf 0,6 µg/l worden bepaald. De bepaling kan worden gestoord, wanneer in het monster de volgende elementen boven de gegeven concentraties aanwezig zijn: Sb vanaf 20 µ g/l, Sn vanaf 200 µ g/l, Fe vanaf 200 mg/l.

Details

ICS-code 13.060.50
Nederlandse titel Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
Engelse titel Water - Determination of arsenic content by atomic absorption spectrometry (hydride generation technique) - Destruction with nitric acid and hydrochloric acid
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen