Norm

NEN 6438:1986 nl

Slib - Bepaling van het gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met zwavelzuur en salpeterzuur onder terugvloeikoeling

  • Deze norm is ingetrokken sinds 16-02-2004

24,20

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 8
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-09-1986
Taal Nederlands

NEN 6438:1986 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN shop aanschaffen.

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het totale gehalte aan kwik in slib met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie na ontsluiting met zwavelzuur en salpeterzuur onder terugvloeikoeling. De norm is van toepassing op alle soorten slib en slibhoudend water met een kwikgehalte hoger dan 0,1 mg/l droge stof. Voor een bepaling waarbij een ontsluiting met salpeterzuur in een PTFE destructievat onder druk wordt toegepast, zie NEN 6439.

Details

ICS-code 13.060.50
Nederlandse titel Slib - Bepaling van het gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met zwavelzuur en salpeterzuur onder terugvloeikoeling
Engelse titel Sludge - Determination of the total mercury content by atomic absorption spectrometry - Destruction with sulphuric acid and nitric acid under reflux
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen