Norm

NEN 6439:1986 nl

Slib - Bepaling van het totale gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur in een PTFE-destructievat bij 140 ° C onder druk

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-07-2002

24,20

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 6
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-09-1986
Taal Nederlands

NEN 6439:1986 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN shop aanschaffen.

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het totale gehalte aan kwik in slib met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie na ontsluiting met salpeterzuur in een PTFE-destructievat. De norm is van toepassing op alle soorten slib en slibhoudend water met een kwikgehalte hoger dan 0,1 mg/kg droge stof. Voor een bepaling waarbij een ontsluiting met zwavelzuur en salpeterzuur onder terugvloeikoeling wordt toegepast, zie NEN 6438.

Details

ICS-code 13.060.50
Nederlandse titel Slib - Bepaling van het totale gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur in een PTFE-destructievat bij 140 ° C onder druk
Engelse titel Sludge - Determination of total mercury content by atomic absorption spectrometry - Destruction with nitric acid in a PTFE destruction vessel at 140 °C under pressure

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen