Norm

NEN 6465:1992 nl

Water, lucht en bodem - Monstervoorbehandeling van slib, slibhoudend water, luchtstof en grond voor de bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur

  • Deze norm is ingetrokken sinds 20-12-2005

16,10

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-11-1992
Taal Nederlands

NEN 6465:1992 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN shop aanschaffen.

Deze norm beschrijft de methode voor de ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur van slib, slibhoudend water, luchtstof en grond, waarbij de te bepalen elementen zodanig in oplossing worden gebracht, dat een gehaltebepaling mogelijk is met atomaire-absorptiespectrometrie. De norm geeft tevens de formule waarmee het gehalte moet worden berekend. De norm is van toepassing op alle soorten slib, slibhoudend water, luchtstof en grond. Na ontsluiting kunnen de elementen in het destruaat worden bepaald.

Details

ICS-code 13.030.01
13.040.01
13.060.45
13.080.10
Nederlandse titel Water, lucht en bodem - Monstervoorbehandeling van slib, slibhoudend water, luchtstof en grond voor de bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
Engelse titel Water, air and soil - Sample preparation of sludge, water containing sludge, air dust and soil for the determination of elements by atomic absorption spectrometry - Destruction with nitric acid and hydrocloric acid
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen