Norm

NEN 6499:2005 nl

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan

  • Deze norm is ingetrokken sinds 06-05-2010

31,80

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 18
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-09-2005
Taal Nederlands

NEN 6499:2005 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN shop aanschaffen.

Deze norm geeft een overzicht van de op dit moment beschikbare gravimetrische analysemethoden voor de bepaling van het gehalte aan onopgeloste (gesuspendeerde) stoffen, het gehalte aan droge stof (indamprest) en de bepaling van de gloeirest van zowel de onopgeloste stoffen als de droge stof. Uit de bepaling van deze parameters kunnen tevens het vochtgehalte (watergehalte) en het gloeiverlies worden berekend. Het toepassingsgebied van deze norm betreft bodem, waterbodem, slib, slibhoudende producten, afvalwater, oppervlaktewater, drinkwater en grondwater.

Details

ICS-code 13.030.20
13.060.50
13.080.10
Nederlandse titel Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan
Engelse titel Environment - Umbrella standard for the determination of suspended solids and dry residue and their residues on ignition
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen