Norm

NEN 6600-1:2002 nl

Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-03-2009

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 31
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-03-2002
Taal Nederlands
Beschrijft de monsterneming uit afvalwater door steekbemonstering en met automatische bemonsteringssystemen en geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen voor verschillende typen afvalwater. De norm is van toepassing op het nemen van monsters uit systemen voor de aan- en/of afvoer van afvalwater voor de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, organische verbindingen (vluchtige en niet-vluchtige), fysisch-chemische eigenschappen en het gehalte aan zwevende stof. Het doel van dit voorschrift is te bewerkstelligen dat bij monsterneming een representatief monster wordt verkregen waarvan de samenstelling overeenkomt met de totale hoeveelheid te onderzoeken afvalwater of een specifiek gedeelte daarvan.

Details

ICS-code 13.060.45
Nederlandse titel Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
Engelse titel Water - Sampling - Part 1: Waste water
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen