Norm

NEN 6600-1:2007 Ontw. nl

Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

  • Deze norm is ingetrokken sinds 30-03-2009

29,20

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 37
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-06-2007
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft de monsterneming uit stromend afvalwater door steekbemonstering en met automatische bemonsteringssystemen en geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen voor verschillende typen afvalwater. De norm is van toepassing op het nemen van monsters uit systemen voor de aan en/of afvoer van afvalwater voor de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, organische verbindingen (vluchtige en niet-vluchtige), fysisch-chemische eigenschappen en het gehalte aan zwevende stof. Het doel van deze norm is te bewerkstelligen dat bij monsterneming een representatief monster wordt verkregen waarvan de samenstelling overeenkomt met de totale hoeveelheid te onderzoeken afvalwater of een specifiek gedeelte daarvan. In deze norm is een algemene procedure opgenomen welke voor de meeste praktijksituaties voldoet. Het is echter onhaalbaar om een methode te beschrijven die alle praktijksituaties dekt. Daarom moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat de beschreven werkwijze - indien nodig om te komen tot een representatief monster - aangepast moet worden op de eigen praktijksituatie. Hierbij zijn het doel van het onderzoek, het soort afvalwater en de te onderzoeken parameters van groot belang.

Details

ICS-code 13.060.45
Nederlandse titel Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
Engelse titel Water - Sampling - Part 1: Waste water
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen