Norm

NEN 6600-1:2009 nl

Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2019

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 31
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-03-2009
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze norm beschrijft de monsterneming uit stromend afvalwater door steekbemonstering en met automatische bemonsteringssystemen en geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen voor verschillende typen afvalwater. De norm is van toepassing op het nemen van monsters uit systemen voor de aan en/of afvoer van afvalwater voor de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, organische verbindingen (vluchtige en niet-vluchtige), fysisch-chemische eigenschappen en het gehalte aan zwevende stof. Het doel van deze norm is te bewerkstelligen dat bij monsterneming een representatief monster wordt verkregen waarvan de samenstelling overeenkomt met de totale hoeveelheid te onderzoeken afvalwater of een specifiek gedeelte daarvan. In deze norm is een algemene procedure opgenomen welke voor de meeste praktijksituaties voldoet. Het is echter onhaalbaar om een methode te beschrijven die alle praktijksituaties dekt. Daarom moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat de beschreven werkwijze - indien nodig om te komen tot een representatief monster - moet worden aangepast aan de eigen praktijksituatie. Hierbij zijn het doel van het onderzoek, het soort afvalwater en de te onderzoeken parameters van groot belang. RELATIE MET NEN-EN 16479: In 2014 is NEN-EN 16479 'Water - Prestatie-eisen en conformiteitstestmethoden voor watermonitoringsapparatuur - Geautomatiseerde rmonsternemingstoestellen (bemonsteringsapparaten) voor water en afvalwater' verschenen. NEN-EN 16479 is bedoeld om aan te kunnen tonen dat de apparatuur de gewenste taak van geautomatiseerde monsternemingstoestellen conform de normen voor het nemen van de monsters kan uitvoeren. Het onderwerp en toepassingsgebied van NEN-EN 16479 omvat daarmee niet de uitvoering van het monsternemen. Dat is het onderwerp en beginsel van NEN 6600-1 'Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater'. Deze twee normen zijn daarmee complementair waarbij NEN-EN 16479 productgericht is en NEN 6600-1 methodegericht is. Door artikel 7.11 van de Waterregeling en de verwijzingen in de wet naar NEN 6600-1 moet voor het uitvoeren van de monsterneming in Nederland aan additionele eisen worden voldaan. Het wordt daarom aangeraden om bij certificatie volgens NEN-EN 16479 een additionele eis t.a.v. de eisen volgens NEN 6600-1 aan te vragen bij de producent en certificerende instelling van de apparatuur.

Details

ICS-code 13.060.45
Nederlandse titel Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
Engelse titel Water - Sampling - Part 1: Waste water
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen