Norm

NEN 6600-1:2018 Ontw. nl

Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2019

36,00 39,24 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 42
Commissie Onderzoeksstrategie en veldwerk
Gepubliceerd op 01-02-2018
Taal Nederlands
NEN 6600-1 beschrijft de monsterneming uit stromend afvalwater door steekmonsterneming en met automatische monsternemingssystemen voor fysisch‐chemische analyses. Ook geeft deze norm aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen voor verschillende typen afvalwater. De norm is van toepassing op het nemen van monsters uit systemen voor de aan‐ en/of afvoer van afvalwater. Voor het bemonsteren van afvalwater is volumeproportionele bemonstering in beginsel de toe te passen methode. Het doel van deze norm is te bewerkstelligen dat bij monsterneming een representatief monster wordt verkregen. In deze norm is een algemene procedure opgenomen die voor de meeste praktijksituaties voldoet. Het is echter onhaalbaar om een methode te beschrijven die alle praktijksituaties dekt. Daarom moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat de beschreven werkwijze - indien nodig om te komen tot een representatief monster - moet worden aangepast aan de eigen praktijksituatie. Hierbij zijn het doel van het onderzoek, het soort afvalwater en de te onderzoeken parameters van groot belang.

Details

ICS-code 13.060.45
Nederlandse titel Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
Engelse titel Water - Sampling - Part 1: Waste water
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen